welkom

actualiteit

wie zijn we?

collectie

wat kan u doen?

publicaties

links

contact

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

FR

EN

 

Actualiteit

Van Dolle Mina tot #metoo : 50 jaar feministisch geheugen

Het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis en zijn partners, waar-onder het Fonds Suzan Daniel, roepen warm op om deel te nemen aan het erfgoed-project Van Dolle Mina tot #metoo: 50 jaar feministisch geheugen.

We keren terug naar 1970, toen een nieuwe lichting feministische organisaties de straat op ging.  Speels en energiek luidden de Pluralistische Actiegroepen, Dolle Mina's en Marie Mineurs het begin in van een 'tweede feministische golf' in België.
De jaren en decennia erna zagen nieuwe initiatieven het licht: praatgroepen, vrouwen-huizen en -cafés, vluchthuizen, abortuscomités, tijdschriften en radio-uitzendingen, enz.  Er ontstonden organisaties van lesbiennes en van vrouwen met een migratieachter-grond.  Nieuwe groepen vervoegden het debat, zoals de queer- en transbeweging, en organisaties die werken rond kruispunten van ongelijkheid.
Deze geschiedenis – die ook vandaag wordt gemaakt - willen we helpen bewaren.

Ons doel: erfgoed veiligstellen
Tegen 2020 willen we een overzicht maken van het erfgoed van organisaties en initia-tieven uit deze emancipatiebeweging, van 1970 tot vandaag.  Zo'n overzicht is een belangrijke eerste stap in de zorg voor erfgoed.
Dat erfgoed ligt mogelijk bij jou of bij je organisatie, in de vorm van verslagen van verga-deringen, foto's van betogingen, brieven, tijdschriften (lokale blaadjes en pamfletten kunnen erg zeldzaam zijn), geluidsopnames of filmpjes...  Ook digitaal materiaal hoort erbij.

Wat kunnen jullie doen?
- Heb je materiaal liggen?  Gebruik de fiche om ons een korte beschrijving te sturen. Mailen of bellen kan ook.  Wil je (op termijn) materiaal toevertrouwen aan een erfgoedcentrum, dan kan je steeds advies vragen.
- Ken je mensen met schatten op zolder?  Vertel hen over dit project en breng ons in contact.
- Ook als je organisatie al voor 1970 ontstond maar weinig bekend is, horen we graag van je.
- Kom op 25 mei mee nadenken over het erfgoed en het geheugen van de feministische beweging.

Uitwisselingsdag 25 mei 2019
Op zaterdag 25 mei 2019 organiseren we een uitwisselingsdag over de feministische, lesbische, queer … vrouwenbeweging uit de periode 1970 tot vandaag.  We nodigen je graag uit voor een namiddag waarin we deze beweging in kaart brengen en in gesprek gaan over het doorgeven van erfgoed en ideeën. Klik hier voor het programma.

Privacy
De informatie die je instuurt wordt niet openbaar gemaakt.  We nemen mogelijk wel contact op om te horen of we je erfgoedbeschrijving (deels) mogen opnemen in Archief-bank (een databank van private archieven die wordt ondersteund door de Vlaamse overheid).  Bij een 'ja' kan je nog verder bepalen wat je aanmeldt en in hoeverre dat publiek mag zijn.  Bij de fiche zit ook een privacyverklaring.

Contact en info
Via het Fonds Suzan Daniel:
info@fondssuzandaniel.be
+32 (0)9 223 58 79

of via het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis:
erfgoedoproep@amazone.be
Telefoon: +32 (0)2 229 38 31
Facebook: Ontmoetingsdag
Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel
www.avg-carhif.be

Of via een van de andere partnerorganisaties: RoSa https://rosavzw.be/site, Amsab-ISG https://www.amsab.be, Archiefbank Vlaanderen www.archiefbank.be, en Instituut voor Publieksgeschiedenis https://www.ipg.ugent.be.

 

Vroegere berichten