welkom

actualiteit

wie zijn we?

collectie

wat kan u doen?

publicaties

links

contact

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

FR

EN

 

Vroegere berichten

 

Vrouwen vrij, een andere wereld: het feminisme van de jaren 1970 in België

 

Begin jaren 1970 palmen feministes de publieke ruimte in.  Ze blazen nieuw leven in oude eisen en vragen gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het gezin, op school, op het werk en in de wetgeving.  Ze hebben het over het lichaam, klagen stereotypen en geweld aan, en willen een positieve en open kijk op seksualiteit en anticonceptie.
Hun militantisme is jong en dynamisch: ze schrijven, komen samen, betogen en zetten pittige acties op rond hun verlangen naar een samenleving in het teken van solidariteit, gelijkheid en zelfbeschikking voor iedereen.
Met die feministische acties als vertrekpunt verkent ‘Vrouwen vrij, een andere wereld’ een niet zo ver verleden waarin de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen nog erg uitgesproken was.  Tal van sprekende tijdsdocumenten doen nadenken over de weg naar maatschappelijke gelijkheid en de obstakels die nog steeds bestaan.  Want al is er merkbaar vooruitgang geboekt, heel wat eisen en analyses uit de jaren 1970 zijn nog brandend actueel.

De rijk geïllustreerde tentoonstelling bestaat uit 37 panelen, 3 montages met audiovisueel materiaal en vitrines met originele stukken.  Samen brengen ze meer dan 200 documenten in beeld (onder meer affiches, tekeningen, foto’s, citaten, brochures, liederen, getuigenissen, televisiefragmenten…).
Ze is te ontdekken in BELvue, het museum over Belgische geschiedenis dat gelegen is in het hart van het culturele en aristieke centrum van Brussel.

Praktische informatie:

Data: 20 februari 2020 tot en met 24 mei 2020
Plaats: BELvue museum, Paleizenplein 7, 1000 Brussel
Openingsuren:
Maandag: enkel voor groepen (mits reserveren)
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00
Zaterdag, zondag en schoolvakanties: 10.00 - 18.00

De toegang is gratis.
Meer info: https://www.belvue.be/nl/expo-feminisme1970

Deze tentoonstelling is een realisatie van het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG-Carhif), met medewerking van onder andere het Fonds Suzan Daniel.

 

Opendeurdag: zaterdag 19 oktober 2019

Op zaterdag 19 oktober organiseert het Fonds Suzan Daniel opnieuw een opendeurdag.  Van 12u30 tot 17u00 kan u daarvoor terecht in de lokalen van Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, één van onze partnerinstellingen, waar u een heel gevarieerde selectie (archivalia, tijdschriften, affiches, pamfletten, curiosa…) uit onze schatkamers kan bewonderen.  Meteen vormen die ontroerende, grappige of opmerkelijke stukken een praktische toelichting bij de levens van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in ons land gedurende de voorbije 85 jaar.

Om 13u30 en 15u30 voorzien we gidsbeurten in het Nederlands, om 14u30 in het Frans.

Praktisch:

waar? De lokalen van Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 Gent (vlakbij Kunstencentrum Vooruit)

hoe er geraken? U komt met de trein? Van de beide treinstations rijden heel veel bussen, nl. de nummers 55, 57-58, 70-72 en 76-78, naar het nabije Gent-Zuid (ca.500m). Dat is slechts één halte – via de bussen 5, 6 of 8 – verwijderd van de Bagattenstraat. U komt met de auto? De ondergrondse parkings van Gent-Zuid (P3) of het Sint-Pietersplein (P10) bevinden zich in de buurt.

Voor alle bijkomende informatie: 09/223.58.79 of info@fondssuzandaniel.be

 

 

 

Van Dolle Mina tot #metoo : 50 jaar feministisch geheugen.

Het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis en zijn partners, waar-onder het Fonds Suzan Daniel, roepen warm op om deel te nemen aan het erfgoed-project Van Dolle Mina tot #metoo: 50 jaar feministisch geheugen.

We keren terug naar 1970, toen een nieuwe lichting feministische organisaties de straat op ging.  Speels en energiek luidden de Pluralistische Actiegroepen, Dolle Mina's en Marie Mineurs het begin in van een 'tweede feministische golf' in België.
De jaren en decennia erna zagen nieuwe initiatieven het licht: praatgroepen, vrouwen-huizen en -cafés, vluchthuizen, abortuscomités, tijdschriften en radio-uitzendingen, enz.  Er ontstonden organisaties van lesbiennes en van vrouwen met een migratieachter-grond.  Nieuwe groepen vervoegden het debat, zoals de queer- en transbeweging, en organisaties die werken rond kruispunten van ongelijkheid.
Deze geschiedenis – die ook vandaag wordt gemaakt - willen we helpen bewaren.

Ons doel: erfgoed veiligstellen
Tegen 2020 willen we een overzicht maken van het erfgoed van organisaties en initia-tieven uit deze emancipatiebeweging, van 1970 tot vandaag.  Zo'n overzicht is een belangrijke eerste stap in de zorg voor erfgoed.
Dat erfgoed ligt mogelijk bij jou of bij je organisatie, in de vorm van verslagen van verga-deringen, foto's van betogingen, brieven, tijdschriften (lokale blaadjes en pamfletten kunnen erg zeldzaam zijn), geluidsopnames of filmpjes...  Ook digitaal materiaal hoort erbij.

Wat kunnen jullie doen?
- Heb je materiaal liggen?  Gebruik de fiche om ons een korte beschrijving te sturen. Mailen of bellen kan ook.  Wil je (op termijn) materiaal toevertrouwen aan een erfgoedcentrum, dan kan je steeds advies vragen.
- Ken je mensen met schatten op zolder?  Vertel hen over dit project en breng ons in contact.
- Ook als je organisatie al voor 1970 ontstond maar weinig bekend is, horen we graag van je.
- Kom op 25 mei mee nadenken over het erfgoed en het geheugen van de feministische beweging.

Uitwisselingsdag 25 mei 2019
Op zaterdag 25 mei 2019 organiseren we een uitwisselingsdag over de feministische, lesbische, queer … vrouwenbeweging uit de periode 1970 tot vandaag.  We nodigen je graag uit voor een namiddag waarin we deze beweging in kaart brengen en in gesprek gaan over het doorgeven van erfgoed en ideeën. Klik hier voor het programma.

Privacy
De informatie die je instuurt wordt niet openbaar gemaakt.  We nemen mogelijk wel contact op om te horen of we je erfgoedbeschrijving (deels) mogen opnemen in Archief-bank (een databank van private archieven die wordt ondersteund door de Vlaamse overheid).  Bij een 'ja' kan je nog verder bepalen wat je aanmeldt en in hoeverre dat publiek mag zijn.  Bij de fiche zit ook een privacyverklaring.

Contact en info
Via het Fonds Suzan Daniel:
info@fondssuzandaniel.be
+32 (0)9 223 58 79

of via het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis:
erfgoedoproep@amazone.be
Telefoon: +32 (0)2 229 38 31
Facebook: Ontmoetingsdag
Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel
www.avg-carhif.be

Of via een van de andere partnerorganisaties: RoSa https://rosavzw.be/site, Amsab-ISG https://www.amsab.be, Archiefbank Vlaanderen www.archiefbank.be, en Instituut voor Publieksgeschiedenis https://www.ipg.ugent.be.

 

Workshop

The Diagnosis of Being Different
Homosexuality, Media and Society since the Second World War

Antwerpen, 1 december 2016

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van ‘Diagnose van het Anders-Zijn’, de allereerste eigen tv-reportage over ‘homofilie’ van onze openbare omroep, wordt een Engelstalige studiedag georganiseerd, die wordt afgesloten met een integrale vertoning van het programma, waaraan onder meer leden van de toenmalige homo- en lesbiennegroep BVSR hebben meegewerkt.
De studiedag is een initiatief van het Forum voor Belgisch Onderzoek naar Vrouwen-, Gender- en Seksualiteitsgeschiedenis i.s.m. het Fonds Suzan Daniel, AVG-Carhif, Power in History: Centrum voor Politieke Geschiedenis (UAntwerpen) en de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 (KU Leuven).

Het volledige programma vindt u hier

Praktisch:
Deelname is gratis.  Inschrijven kan per mail aan avg.carhif@amazone.be of via het Fonds Suzan Daniel.

Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus - Gebouw K, lokaal K.201
Kleine Kauwenberg 14 - 2000 Antwerpen

 

Nieuwsbrief

In januari 2016 kregen de leden van het Fonds Suzan Daniel al het nieuwste nummer van onze nieuwsbrief toegestuurd, en in februari volgde de grote verzending naar alle holebi- en transverenigingen en het bedrijfsleven.

 

Nieuwsbrief

Eind december 2014 kregen de leden van het Fonds Suzan Daniel al het nieuwste nummer van onze nieuwsbrief toegestuurd, en ruim een week geleden volgde de grote verzending naar alle holebi- en transverenigingen en het bedrijfsleven. Met daarin bijdragen over de geschiedenis van het Antwerpse café Popi ‘voor verkeerde jongens en meisjes’ (1998-2007), de relatie van Atthis met andere vrouwenorganisaties, en homopionier Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895).

En plus dans ce nouveau numéro: quelques photos remarquables de 1914-1918, les souvenirs de Suzan Daniel sur les bars gays et lesbiens à Bruxelles aux années 1930 et 1940, et l’histoire de la Communauté du Christ Libérateur, fondée en 1974.

 

Tentoonstelling Georges Eekhoud

 

De WorldOutgames leken het Fonds Suzan Daniel het ideale moment om een enigszins vergeten pionier in zijn geboortestad in de kijker te plaatsen: de homoseksuele schrijver Georges Eekhoud (1854-1927).  Dankzij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Letterenhuis resulteert dit deze zomer in een boeiende overzichtstentoonstelling, “over schrijven en homoseksualiteit”.

Georges Eekhoud.  Geboren in Antwerpen, overleden in Schaarbeek.  Franstalig auteur, medewerker van onder meer ‘La Jeune Belgique’ en ‘Le Coq rouge’, en in 1893 laureaat van de vijfjaarlijkse literatuurprijs.  Bevriend met Hendrik Conscience en Peter Benoit, met James Ensor en René Magritte, met Stijn Streuvels en Emile Verhaeren…  Een man van driften en passies, die in zijn werk arbeiders, armen en paria’s als personages opvoert, en die zich verontwaardigt over uitsluiting en onrechtvaardigheid.
Bovendien een pionier “inzake de artistieke weergave van homoseksualiteit, op die manier een weg effenend voor een poëtische opvatting over de uranistische liefde”.  Bijvoorbeeld met zijn roman ‘Escal-Vigor’ (1899): een van de eerste romans waarin een liefdesrelatie tussen twee mannen zo openlijk en – ondanks het noodlottige einde – zo positief wordt beschreven, en waarbij het hoofdpersonage het recht opeist om te leven conform zijn natuur, zijn geaardheid.  Zonder schuld, zonder schaamte.  Integendeel: “Ooit verkondig ik mijn bestaansrecht ten aanzien van de hele wereld…”  Het werk draait uit op een geruchtmakend assisenproces in Brugge… en een vrijspraak.

Door middel van een schat aan foto’s, boeken, (liefdes)brieven en dagboeken zal het leven en werk van Georges Eekhoud worden toegelicht in een tentoonstelling die uit twee luiken (en op twee locaties) bestaat.  Het Letterenhuis focust op zijn persoonlijk leven en engagement, inclusief het proces.  In de Erfgoedbibliotheek ligt het accent op zijn uitgebreide literaire en internationale contacten, ten tijde van het ontstaan van de homo-emancipatiebeweging.  Onder meer Magnus Hirschfeld, Numa Praetorius, Oscar Wilde, André Gide en Jacob Israël de Haan komen hierbij aan bod.

Praktisch
Georges Eekhoud (1854-1927) – Literatuur en engagement
Liep van 27 juli tot en met 25 augustus 2013
Toegang: € 5 / € 3 / € 1 / gratis (Combiticket voor beide locaties)

Van 10 tot 17 uur in het Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen
Van 13 tot 17 uur in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, H. Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
Gesloten op maandag

www.consciencebibliotheek.be
www.letterenhuis.be

Portret van Georges Eekhoud door Henri Houben, 1876 (Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)

 

 

 

2013 Enkele maanden geleden verscheen het nieuwste nummer van onze nieuwsbrief ‘Het ondraaglijk besef’ met bijdragen over 30 jaar donorinseminatie bij lesbische vrouwen, het Belgische culture physique-tijdschrift ‘Muscles Magazine’ (1946-1969), de eerste lesbiennegroep ‘les Biches Sauvages/Lesbiennes Radicales' (1972-1974), het lesbisch uitgaans(be)leven in Antwerpen vanaf de jaren ’50, een thesis uit 1970 over paarvorming bij homotrope mannen… en een portret van een kwade madam uit de Kempen.

Daarnaast signaleren we graag dat het Fonds dit najaar de archiefbestanden van de Leuvense lesbiennegroep Labyrint en van de vroegere Werkgroep Ouders (Antwerpen) mocht verwelkomen.

Tot slot een paar overzichtsfoto’s van een deel van onze collectie dat op onze jongste opendeurdag te zien was.

 

 

 

Op zaterdag 26 november 2011 organiseert het Fonds Suzan Daniel opnieuw een ‘opendeurdag’. 

Aan de hand van een boeiende selectie aan brieven en andere archiefstukken, tijdschriften, affiches, pamfletten, curiosa… zal de werking van het Fonds worden geïllustreerd.  Terzelfder tijd geven die bijzondere, grappige of ontroerende stukken een praktische toelichting bij zowat 70 jaar homo/lesbisch leven in ons land.

Die dag zullen we meteen ook voor de eerste keer enkele bijzondere nieuwe aanwinsten kunnen tonen, waaronder beslist stukken uit het archief van wijlen Walter Van Boxelaer, documenten betreffende de productie van de film ‘Noordzee Texas’ en het onlangs in ons bezit gekomen tweede oudste, maar totaal vergeten holebitijdschrift van/over ons land, namelijk ‘Arcadie – édition de Belgique’ (1959).

Iedereen is die dag welkom, naar keuze om 14 uur of 15 uur.

 

Praktisch: 

waar?

In de lokalen van Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 Gent (vlakbij Kunstencentrum Vooruit)

hoe er geraken?

U komt met de trein? Vanuit de beide stations rijden heel veel bussen naar het nabije Gent-Zuid; vanuit Gent-Sint-Pieters stoppen bussen 42/44 net om de hoek.

Voor alle bijkomende informatie: 09/223.58.79 of info@fondssuzandaniel.be