welkom

actualiteit

wie zijn we?

collectie

onderzoeksgids

wat kan u doen?

publicaties

links

contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

FR

EN

Onderzoeksgids

Het Fonds Suzan Daniel is de belangrijkste schatkamer voor het naoorlogse holebi en trans leven in België. We beheren een ruime collectie (papieren en digitale) archiefbestanden, boeken, tijdschriften, affiches, objecten… Vanuit de ambitie om dat zo professioneel mogelijk te doen, zelfs al beschikken we slechts over een heel beperkt budget en geen personeel, is van bij de start gekozen om samen te werken met diverse professionele archiefcentra. Het is bij die partners dat onze collectie wordt bewaard en het is in hun leeszalen dat deze kan worden geraadpleegd. Dat is op afspraak, omdat het materiaal doorgaans in magazijnen op andere locaties wordt bewaard, en dus naar de leeszaal moet worden overgebracht. (De concrete procedures verschillen tussen de archiefcentra onderling.) Documenten zijn ter plaatse raadpleegbaar en worden niet uitgeleend.

Sowieso is het steeds meer dan aanbevolen om eerst contact op te nemen met het Fonds. Wij hebben immers zicht op de volledige collectie – inclusief wat nog niet is verwerkt – en op wat waar precies wordt bewaard. In het geval van archiefmateriaal is bovendien de toelating van (minstens) het Fonds vereist vooraleer het kan worden ingekeken.

 

boeken & tijdschriften

Het merendeel van de (non-fictie) boeken, brochures en tijdschriften zijn te vinden in de catalogus van Amsab-ISG, één van onze partnerinstellingen: https://opac.amsab.be/. Een dertigtal van de belangrijkste tijdschriften (Gebundeld Zweet, Tels Quels, Uitkomst, ZiZo…) zijn daarenboven reeds geëxcerpeerd, dat wil zeggen dat de belangrijkste artikels eveneens in de catalogus zijn ingevoerd.

De catalogus laat overigens toe om specifiek in de collectie van het Fonds Suzan Daniel te zoeken. Dat kan door in de optie ‘uitgebreid zoeken’ gelijk welke zoekterm(en) te combineren met ‘fsd’. [Steeds in ‘alle velden’, dus niet in ‘coordinates’.]

Na het aanmaken van een account kunnen documenten via de catalogus worden aangevraagd. Alle uitleg vindt u hier: https://www.amsab.be/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=241

Enkele specifieke reeksen zijn evenwel (nog) niet in de catalogus ingevoerd, namelijk de honderden exemplaren van zowel de (lokale, nationale en internationale) adressengidsen, de programmaboekjes (van Prides, Lesbiennedagen, filmfestivals, toneelvoorstellingen…) als de buitenlandse veilig vrijenbrochures. Contacteer hiervoor het Fonds Suzan Daniel.

 

 

affiches, voorwerpen & bewegend beeld

Een deel van de duizenden affiches, van de voorwerpen (badges, schrijfgerei, gadgets, t-shirts…) en in mindere mate van het bewegend beeld is ook te vinden in de catalogus van Amsab-ISG, één van onze partnerinstellingen: https://opac.amsab.be/. Voorlopig is het doorgaans echter (nog) niet mogelijk om specifiek te zoeken in de collectie van het Fonds Suzan Daniel.

Opnieuw: het Fonds bezit veel meer dan in de catalogus te vinden is, zoals de vele honderden condoomverpakkingen. Contacteer hiervoor het Fonds Suzan Daniel.

 

 

los materiaal

De uitgebreide collectie ‘los materiaal’, bestaande uit pamfletten, flyers, stickers, folders en dergelijke, wordt ontsloten via vijf klassementen. Het A-klassement bevat alles wat is geproduceerd door de diverse organisaties en instanties die werkzaam zijn rond de strijd tegen hiv/aids en rond seksuele gezondheid, aangevuld met stukken van anderen die hier thematisch bij aansluiten (fundraisingsinitiatieven, preventiecampagnes…). Het B-klassement groepeert alles wat is geproduceerd door het diverse holebi-, trans- en aanverwante verenigingsleven. Het C-klassement ontsluit alles wat is geproduceerd door het holebi- en transbedrijfsleven (bars en discotheken, erotheken, media, sauna’s, therapeuten, winkels…). Het T-klassement is gecreëerd voor alles wat niet door bovenstaande verenigingen en instanties is geproduceerd maar toch aansluit bij het werkterrein van het Fonds, zoals aankondigingen van lezingen en studiedagen, verkiezingsdrukwerk, reclame voor bepaalde boeken/films/tentoonstellingen/podiumvoorstellingen, personalia en dergelijke. Gelijkaardige buitenlandse documenten zijn te vinden in het laatste klassement

Het is praktisch onmogelijk om deze klassementen in een catalogus in te voeren, want zij zijn work in progress en worden constant bijgewerkt. Hieronder ziet u intussen onvermijdelijk reeds gedateerde fragmenten van enkele van die klassementen, hetgeen u een beeld geeft van hoe deze zijn opgebouwd.

 

Contacteer het Fonds Suzan Daniel als u documenten zoekt die in een van de klassementen te vinden zouden kunnen zijn

 

archief

Doorheen de jaren zijn al vele tientallen archiefbestanden – van verenigingen, bedrijven en individuen – aan het Fonds Suzan Daniel overgedragen, waarvan er intussen reeds een 60-tal zijn geïnventariseerd. Onderaan vindt u reeds een ruime selectie van die inventarissen en plaatsingslijsten.

Privacybescherming is een belangrijk aandachtspunt bij onze werking. Dat betekent dat archiefbestanden waarvan nog geen inventaris bestaat, niet door derden kunnen worden ingekeken. Bestaat er wel een inventaris, d.w.z. een gedetailleerd overzicht van wat in dat archiefbestand te vinden is, dan staat in de archivalische inleiding aangegeven onder welke voorwaarden documenten kunnen worden geconsulteerd. Sowieso is steeds de voorafgaandelijke toelating van het Fonds vereist. Afhankelijk van de contractueel gemaakte afspraken gelden voor bepaalde bestanden of bestandsdelen strengere voorwaarden.

Een selectie van inventarissen:

Suzanne De Pues (pseudoniem Suzan Daniel)

Roger Vertongen

Çavaria, plus COHOM (Coördinatie Homofilie), het Diensten- en Informatiecentrum “Sjaloom” vzw en Lambda ‘84 vzw

Pinklicht

Leuvense Studentenwerkgroep Homofilie (LSWH) / De Roze Drempel

Laokoon

Philip Turner

Kabinet van Vlaams Minister van Gelijke-Kansenbeleid Anne Van Asbroeck

Bavo Defurne en Laika films vzw

Guy Volders

Aids Liga

Gentse Studentenwerkgroep (over) Homofilie (GeSWH) / Gespreks- en Ontmoetingscentrum (GOC) Gent

Patrick Raveschot

Belgisch Platform Gay Games Amsterdam 1998

Gentse afdeling van het Roze Aktie Front

Homofiele Vrouwenwerkgroep voor Limburg en de Kempen / Mytilene

Werkgroep Homofilie Aalst / Gespreks- en Ontmoetingscentrum (GOC) Aalst vzw

Limburgse Werkgroep Homofilie / GOC Limburg vzw

Sjalhomo

Werkgroep Ouders van Homofielen

Regard Pluriel

Walter Van Boxelaer, incl. het Cultuur- en Ontspanningscentrum (COC) Vlaanderen

Homo- en Lesbienne Werking Mechelen (HLWM)

Triangle Rose au Poing

Sappho

Pinkwave

Effeta

Homo en Geloof – Gent / Lieve Deugd

Paul Rademakers

Bert Weekers

Labyrint

Majo Van Ryckeghem

May Dale

Lieve Snellings

Vrouwenwoorden/(Paarse) Paperpot

Contacteer het Fonds Suzan Daniel als u archiefmateriaal wenst te raadplegen. Verduidelijk in de aanvraag welke inventarisnummers van welk archiefbestand u wenst in te kijken, en met welke finaliteit (scriptieonderzoek, voorbereiden tentoonstelling…).